Contact us
 
  我的公司名字

Address: Xinxing road Guzhen Zhongshan Guangdong China

Tel:  0086-xxxxxxxxxxx
Fax: 0086-xxxxxxxxxx

Email: xxxxxx@xxxx.com
            xxxxxx@xxxx.com
            xxxxxx@xxxx.com
HK Dept xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx